Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 03 01 05 Trociny, wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
2. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznyc
3. 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
4. 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
5. 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
6. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
7. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
8. 17 01 02 Gruz ceglany
9. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
10. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
11. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
12. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
13. 17 01 82 Inne niewymienione odpady
14. 17 02 01 Drewno
15. 17 02 02 Szkło
16. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
17. 17 03 80 Odpadowa papa
18. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
19. 17 04 02 Aluminium
20. 17 04 03 Ołów
21. 17 04 04 Cynk
22. 17 04 05 Żelazo i stal
23. 17 04 06 Cyna
24. 17 04 07 Mieszaniny metali
25. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
26. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
27. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
28. 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
29. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
30. 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu +48 608 364 102 lub poprzez formularz kontaktowy.